Het thema van deze Wonderwandeling is: “Stap in de staat van Wondergerichtheid”.
Het gaat hierbij om het leren inzien welke keuzes je maakt.


- Kies je voor beperktheid of voor onbegrensdheid?
- Kies je voor een herhaling van wat je altijd al deed of wil je je openen voor nieuwe mogelijkheden?
- Kies je voor angst of voor liefde?


Tijdens een Wonderwandeling doen we een aantal opdrachten uit de wandelcoaching. Dit is een fantastische methode om te gaan gaan voelen wat er gebeurt als je andere keuzes gaat maken.
Je kunt het gevoel hebben helemaal vast te zitten, maar door een enkele beslissing laat je het in een soepele beweging gewoon los. Het is soms zo simpel als een stap voorwaarts te nemen en in een ander veld terecht te komen. Het veld waarin wonderen gebeuren. In de natuur zijn er tal van aangrijpingspunten om dat voor jezelf uit te beelden. En door daadwerkelijk een stap te zetten of een beslissing te maken op een kruispunt, veranker je de energie daarvan in je wezen.

Wil je ervaren hoe het voelt om je te openen voor wonderen?
Kom dan mee op 1 maart 2020.